آچار کشی معامله گری

فضای کار اختصاصی معامله گران و محیطی امن و پویا در کنار تریدرهای حرفه ای بازارهای مالی
درخواست رزرو آچار کشی
جلسه هفتگی ارزیابی عملکرد معاملاتی شما در بازارهای مالی، در این سرویس ما هر هفته معاملات شما را ارزیابی می کنیم و میزان انحراف و تخطی شما را محاسبه می کنیم
در آچارکشی معامله گری چه سرویسی دریافت می کنید؟
. ​بررسی داده های ورودی در ژورنال معاملاتی
. محاسبه شاخص های کلیدی عملکردی معاملاتی
. کشف نقاط قوت و ضعف شما
. تعیین میزان انحراف و تخطی از استراتژی معاملاتی
. ارائه توصیه های بهبود عملکرد معاملاتی
. ارائه گزارش هفتگی ارزیابی عملکرد معاملاتی

دانلود نمونه گزارش هفتگی

برای استفاده از سرویس آچارکشی معامله گری رزرو کنید

درخواست رزرو

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

توجه داشته باشید دوستانی می توانند از این سرویس استفاده نمایند که معامله گر فعال در بازارهای مالی هستند و دانش مورد نیاز تحلیل و ترید را دارند.